26 IRS-IT officers promoted to PrCCIT grade

As many as 26 IRS-IT officers have been promoted to the grade of Principal Chief Commissioner of Income Tax (PrCCIT). The officers are: Govind Lal, Parminder, Veer Birsa Ekka, Jayant Misra, K M Dixit, Naresh Kumar Balodia, Raj Tandon, Jahanzeb Akhtar, Prabodh Seth, Ravi Sarangal, Preeti Garg, Vivek Mishra, Pankaj Kumar Mishra, Pravin Kumar, Ramesh Naraian Parbhat, Suchismita Palai, Rekha Shukla, G R Bhat, Sanjay Bahadur, Rahul Karna, Banwari Lal,  Krishna Murari, Nav Ratan Soni, Vikram Gaur, Harshvardhni Buty and Satish Sharma.

 

Send Feedback

 
More Bureaucracy News
Load more